Header

In dit scherm krijgt u een overzicht van de specificaties en tarieven van de webhosting accounts. Mochten de standaard pakketten niet aan uw wensen voldoen, stuur dan een BERICHT en maak uw wensen kenbaar. U ontvangt dan zo snel mogelijk een passende offerte.

 

Hosting
Light Basic Advanced
Websiteruimte 1000 MB 2000 MB 3000 MB
Dataverkeer / maand 6 GB 8 GB 10 GB
POP3 mailbox 5 10 15
E-mail forwarding 5 10 15
Webmail
Mail virusscanner
Let's Encrypt SSL
FTP toegang
PHP
MySQL database 3 5 8
Directory beveiligen
Cron Jobs Op verzoek geactiveerd
Statistieken
Controlepaneel
Prijs / maand in €
7,50 11,50 14,50
Toeslag / maand in € Boven 3000 MB - € 1,25 / 1000 MB
 
Inclusief 1x domeinregistratie: nl, be, de, eu, com, net, org, biz of info
Parkeren 1x domein / forward domein en e-mail - € 24,00 per jaar
Extra dataverkeer € 0,15 per GB / maand
 

Extentie
Toeslag / jaar:

.nu

€ 15,00

   


Tarieven exclusief B.T.W

 

DOMEINNAAM IN QUARANTAINE
Als u heeft aangegeven de registratie van uw domeinnaam niet meer te verlengen dan gaat het domein voor een bepaalde periode in quarantaine. Alleen de eigenaar van de domeinnaam kan gedurende de quarantaine periode de domeinnaam weer activeren. De lengte van de quarantaine periode en de kosten voor het uit quarantaine halen zijn afhankelijk van de domeinnaam extentie.
Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij voor registratie door derden.

ECA Tech respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bij ECA Tech bekende informatie wordt alleen door ECA Tech gebruikt om met u te communiceren en uw opdracht uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Voor de registratie van een domeinnaam moeten wij vrijwel alle informatie die bij ons bekend is doorgeven.
Als u dat niet wenst kan er geen domeinnaam worden geregistreerd.

Er wordt gedeeld met de desbetreffende registratie instantie:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres


Wat is een Cookie?

Een cookie is een zeer klein tekstbestandje dat door de webserver van de website op uw computer wordt geplaatst. Deze website plaatst cookies die essentieel zijn voor een correcte werking van de website. Wilt u meer weten over cookies klik dan HIER en lees meer over cookies op de Wikipedia website.

Cookies van derden
Op de website staan ook links naar websites van derden, ook deze websites kunnen cookies plaatsen op uw PC. Ten aanzien van deze cookies hebben wij geen enkele controle noch zeggenschap.

Algemene Voorwaarden ECA Tech
( versie: EXP-2018.5.1 )

Alle services mogen alleen voor rechtsgeldige doeleinden gebruikt worden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Dit geldt voor, en is niet gelimiteerd tot: copyrighted materiaal, materiaal dat wij als bedreigend, obsceen, of eisend van anderen zien, of materiaal beschermd door een handelsmerk. De aanvrager komt hierbij overeen dat geen enkele schade geleden door de aanvrager of een derde partij, valt te verhalen op ECA Tech.

NB: Pornografie en sex-gerelateerd materiaal is verboden op onze servers. Dit geldt zowel voor sites met sexuele inhoud als voor sites die naar adult content elders verwijzen.

Tevens zijn sites die illegale activiteiten promoten of inhoud bevatten die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen ten strengste verboden. Links naar zulk materiaal is ook niet toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:
ECA Tech respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor de registratie van een domeinnaam moeten wij vrijwel alle informatie die bij ons bekend is doorgeven.
Als u dat niet wenst kan er geen domein worden geregistreerd.

Er wordt gedeeld met de desbetreffende registratie instantie:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres

Sites die Bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.
Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

 • Pirated software
 • Hacker programma's of archieven
 • Warez sites
 • Adult sites
 • MP3
 • Meer dan 20% van webruimte als downloads.

ECA Tech behoud zich ten alle tijde het recht voor tot afsluiting over te gaan.

Traffic Regels:
Wegens de unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen sites zijn de volgende uitgesloten van vrij dataverkeer:

 • Sub hosting
 • Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven
 • Mirror sites
 • Distributie punten
 • Elke site met als primair doel file distributie

Voor alle overige sites hanteren wij een Fair use policy. Bij normaal gebruik zal de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer behorende bij de diverse pakketten ruim voldoende zijn.

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen te gebruiken voor personen direct verbonden met de website.

Alle services waarvan gebruikt gemaakt wordt zijn verwerkt in de webruimte, uitzondering hierop vormen de logfiles.

U bent vrij in Uw keuze welke PHP scripts u wilt gebruiken. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing PHP scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.

Chat Rooms:
Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren. Deze hebben vaak de eigenschap een systeem te zwaar te beïnvloeden.

IRC:
IRC of IRC bots niet toegestaan op onze servers.

Email:
Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het (door de gebruiker opzettelijke) aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen. Zij die deze regels overtreden kunnen een boete van €150,- per incident verwachten na afsluiting van hun account. We reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.

Server misbruik:
Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.

Ten slotte behouden wij ons het recht voor te beslissen wat deze voorwaarden overtreedt. Elke vorm van overtreding beëindigt de account zonder vergoedingen van enige aard.

Het gegenereerde dataverkeer en eventuele kosten gemaakt bij of door een overtreding zullen op de overtreder verhaald worden. Voor het dataverkeer zal in deze gevallen minimaal €0,10 p/Mb berekend worden.

Overmacht:
Door de ontwikkelaars van de PHP Scripttaal die noodzakelijk is voor de correcte en veilige werking van de webserver worden regelmatig upgrades uitgebracht. Soms veroorzaken deze upgrades het vervelende bijverschijnsel dat oudere websites niet meer kunnen functioneren. Als dit van toepassing is op uw website dan ontvangt u minimaal 6 weken voor het uitvoeren van de upgrade daar een bericht over. ECA Tech zal u een aantal opties / mogelijkheden aanbieden om problemen met uw website te voorkomen. Wilt u gebruik maken van deze service dan ontvangt u van te voren een prijsopgave voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. U kunt de aanpassingen natuurlijk ook zelf of door iemand anders laten uitvoeren. Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheden die door ECA Tech worden aangeboden bent u zelf volledig verantwoordelijk voor het blijven functioneren van uw website. ECA Tech is niet verantwoordelijk voor het functioneren van uw website en u kunt geen enkele aanspraak maken op een vergoeding van ontstane schade.

Als de overheid door nieuwe wet en regelgeving een aanpassing aan de webserver noodzakelijk maakt wordt u daarover ook ingelicht. In dit geval gelden dezelfde voorwaarden als bij het uitvoeren van een PHP Scripttaal upgrade.

Schadeloosstelling:
ECA Tech is niet aansprakelijk voor directe, indirecte en/of vervolgschade schade van de klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ECA Tech jegens de klant. U kunt ECA Tech niet aansprakelijk stellen voor bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Maakt u toch aanspraak op een vergoeding dan kan deze nooit hoger zijn dan het aan ons betaalde factuurbedrag voor de afgenomen dienst(en).

De overeengekomen partij (abonnee) vrijwaart ECA Tech hierbij voor alle aansprakelijkheid.

Weigering van Service:
Wij reserveren ons het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.

Overeenkomst:
U heeft met ons een overeenkomst die wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Indien wij uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum niets van u vernemen, wordt uw overeenkomst automatisch weer met een jaar verlengd en gefactureerd. Bent u consument dan heeft u het recht na 1 jaar om de overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand op elk moment op te zeggen. Opzeggen doet u bij voorkeur per e-mail of via het contactformulier op de website. Indien u geen reactie (bevestiging) heeft ontvangen van uw opzegging neem dan telefonisch contact met ons op.

Betaling:
Betaling van webhosting accounts vooraf en uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Niet voldoen aan deze voorwaarden kan afsluiting van uw account betekenen.

Omdat uw privacy / identiteit in het geding zijn bij een bezoek op internet zijn overheden met wet- en regelgeving gekomen.
Regels omtrent het plaatsen van Cookies en het via de wet voorschrijven van de verplichting dat als er persoonlijke data verzonden wordt dat dit moet gebeuren via een beveiligde verbinding.

Om dit te realiseren moet er op uw website een SSL Certificaat geïnstalleerd worden. De beveiligde omgeving kunt u herkennen als er voor uw domeinnaam HTTPS staat in de adresbalk. De schermen binnen uw website waar vandaan informatie wordt verzonden zouden beveiligd moeten worden met een SSL Certificaat.

Uw webspace wordt standaard uitgerust met een Let's Encrypt SSL certificaat.

Als u een ander certificaat wenst stuur dan een bericht met uw wensen, u ontvangt dan zo snel mogelijk een prijsopgave.
De aanvraag en installatie van certificaten kan ook door ons worden uitgevoerd.

Voorkom popup meldingen dat uw website mogelijk onveilig is, draai de gehele website en delen daarvan onder SSL.